Otevření školky .Sdělení ředitelky mateřské školy

Od pondělí 25. května bude Mateřské školy Senice na Hané opět v celodenním provozu

od 6.15 do 16.15.

Preventivní opatření při převzetí dítěte do školky:

Dítě bude předáno zákonným zástupcem přede dveřmi u vchodu k Ježečkům, kde mu bude změřena tělesná teplota a po zdravotním filtru teprve vstoupí do budovy školky.

Zákonný zástupce v ochranné roušce  nebude vstupovat do budovy školy.

Rodiče dětí musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Děti roušku mít nemusí.

Učitelka po převzetí dítěte pomůže v šatně dítěti s oblékáním, odvede dítě do umývárny, kde si pod dohledem dítě umyje ruce a nanese dezinfekci. Dezinfekci Isolda, kterou používáme, je určena pro malé děti.

Podmínkou předání je, že dítě musí být zdravé, bez teploty, kašle a rýmy.

Dítě nenosí z domova žádné předměty, hračky apod.!!!

 

V případě příznivého počasí se pobyt dětí uskuteční venku.

 

Prosím o zvážení, zda je nutné, aby Vaše dítě v této době do mateřské školy docházelo.

Případné dotazy pište prosím na skolka@mssenice.cz

Máte-li zájem, aby dítě od pondělí 25.5. přišlo mezi nás, je nutno dítě nahlásit nejpozději do 12.00 hod. 22.května (z důvodu včasné objednávky potravin).

Přeji vám všem hodně zdraví. Jana Gruntovámssenice_footer.png