Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání


Mateřská škola Senice na Hané

Poznámka: Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání, zápis 2.5.2019

Splnění jednotlivých kritérií je hodnoceno určitým počtem bodů na jejichž základě vzniká pořadí jednotlivých uchazečů.

Kritérium č.1

k předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány uchazeči před nástupem školní docházky (v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona) a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové obci.

 

Základ kritéria

kritérium

poznámka

Počet bodů

č.2

trvalé bydliště

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni uchazeči s trvalým pobytem ve spádových obcích Senice na Hané-Cakov -Odrlice 

uchazeči s trvalým pobytem Senička,Dubčany 

uchazeč nemá místo trvalého bydliště v obcích Senice na Hané-Cakov-Odrlice,Senička,Dubčany a v obci není MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bod

 

 

 

0,8 bodů

 

 

0

č.3 individuální

situace

uchazeče

děti hlásící se k celodennímu pobytu   5 bodů

č.4

spádová MŠ v místě bydliště uchazeče 

děti, které mají svoji spádovou MŠ v místě bydliště

 

-1 bod

č.5

děti do tří let

v případě, zda z kapacitních důvodů je možno přijmout uchazeče mladší tří let

za každý měsíc odečteno 0,1 bodu

např. září 2016-0,1bodu

říjen 2016-0,2bodu

 

Poznámka: mladší děti tří let budou bráni přednostně do dětské skupiny Aktiváčci, sídlící v budově MŠ.

V Senici na Hané, 22.3.2019

.............................................

Jana Gruntová, ředitelka školy

 


mssenice_footer.png