Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání


Mateřská škola Senice na Hané

Poznámka: Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání, zápis 3.5.2018

Splnění jednotlivých kritérií je hodnoceno určitým počtem bodů na jejichž základě vzniká pořadí jednotlivých uchazečů.

Kritérium č.1

k předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány uchazeči před nástupem školní docházky (v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona) a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové obci.

 

Základ kritéria

kritérium

poznámka

Počet bodů

č.2

věk uchazeče

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni starší uchazeči

 

 

 

 k 31.8.2018 dosáhl 2 roky

Za každý měsíc připočteno 0,1 bodů

příklad:

nar. v září 2015 připočteno 0,9 bodů

nar. v říjnu 2015 přičteno 0,8 bodů atd.

V případě stejného počtu bodů u narozených ve stejném roce a měsíci rozhoduje den narození v měsíci.

1  +

 

 

 

č.3

trvalé bydliště

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni uchazeči s trvalým pobytem ve spádových obcích Senice na Hané-Cakov -Odrlice

 

uchazeči s trvalým pobytem Senička,Dubčany

 

uchazeč nemá místo trvalého bydliště v obcích Senice na Hané-Cakov-Odrlice,Senička,Dubčany a v obci není MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bod

 

 

 

0,8 bodů

 

 

0

č.4 individuální

situace

uchazeče

mateřskou školu navštěvuje starší sourozenec

 

děti se hlásí k celodennímu provozu

od 1.9.2018

 

 

 

0,5 bodu

 

 

5 bodů

č.5

spádová MŠ v místě bydliště uchazeče 

děti, které mají svoji spádovou MŠ v místě bydliště

 

-1 bod

 

V Senici na Hané, 12.4.2018

.............................................

Jana Gruntová,ředitelka školy

 


mssenice_footer.png