Rozpočet 2019 

Mateřská škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace

vloženo 23.11.2018

Střednědobý výhledu rozpočtu na období 2019-2021

 

výnosy

2019

2020

2021

Dotace MŠMT na vzdělávání

(platy,odvody,ONIV)

4 800 000,00 Kč

5 100 000,00 Kč

5 100 000,00 Kč

Provozní dotace od zřizovatele

900 000,00 Kč

950 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

Projekty,dotace ze státního rozpočtu

Operační program Výzkum,vývoj a vzdělání

84 500,00 Kč

253 500,00 Kč

169 000,00 Kč

Ostatní výnosy(úplata v MŠ)

130 000,00 Kč

130 000,00 Kč

130 000,00 Kč

Zapojení fondů do výnosů

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Výnosy z doplńkové činnosti

260 000,00 Kč

260 000,00 Kč

260 000,00 Kč

celkem

6  194 500,00 Kč

6 713 500,00 Kč

6 679 000,00 Kč

 

náklady

2019

2020

2021

Přímé náklady na vzdělávání

(platy,odvody,ONIV)

4 800 000,00 Kč

5 100 000,00 Kč

5 100 000,00 Kč

Provozní dotace od zřizovatele

900 000,00 Kč

950 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

Projekty

84 500,00 Kč

253 500,00 Kč

169 000,00 Kč

Ostatní náklady

155 000,00 Kč

155 000,00 Kč

155 000,00 Kč

Zapojení fondů do nákladů

255 000,00 Kč

255 000,00 Kč

255 000,00 Kč

 

 

 

 

celkem

6  194 500,00 Kč

6 713 500,00 Kč

6 679 000,00 Kč

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

výnosy

2019

Dotace MŠMT na vzdělávání

(platy,odvody,ONIV)

4 800 000,00 Kč

Provozní dotace od zřizovatele

900 000,00 Kč

Projekty,dotace ze státního rozpočtu

Operační program Výzkum,vývoj a vzdělání

84 500,00 Kč

Ostatní výnosy(úplata v MŠ)

130 000,00 Kč

Zapojení fondů do výnosů

20 000,00 Kč

Výnosy z doplńkové činnosti

260 000,00 Kč

celkem

6  194 500,00 Kč

 

náklady

2019

Přímé náklady na vzdělávání

(platy,odvody,ONIV)

4 800 000,00 Kč

Provozní dotace od zřizovatele

900 000,00 Kč

Projekty

84 500,00 Kč

Ostatní náklady

155 000,00 Kč

Zapojení fondů do nákladů

255 000,00 Kč

 

 

celkem

6  194 500,00 Kč

Schválila: Jana Gruntová,ředitelka MŠ

 

mssenice_footer.png