VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SENICE NA HANÉ, DNE 3.5.2018

 

K zápisu se dostavilo 35 dětí,

dle naplnění kapacity možno přijmout maximálně 27 dětí.

 

Děti přijaté (27),registrační číslo:

 

01,02,04,05,06,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

 

Děti nepřijaté(7),registrační číslo/bodové ohodnocení dle kritérií.

03/7,7 1,2+1+0,5+5

11/6,8 1,3+0,5+5

15/7,8 1,3+1+0,5+5

20/7,1 1,1+1+5

děti mimo spádový obvod Senice na Hané,MŠ se v jejich spádovém obvodě nachází

22/4 5-1

23/4 5-1

25/4 5-1

07/zákonným zástupcem zrušen zápis

 

 

V Senici na Hané,18.5.2017

 

 

...................................................

Gruntová Jana,ředitelka MŠ

mssenice_footer.png