Drobečková navigace

Úvod > O Mateřské škole > Aktuality a jidelníček > Informace ze schůzky rodičů a zaměstnanců MŠ dne 26.8.2021

Informace ze schůzky rodičů a zaměstnanců MŠ dne 26.8.2021Ze schůzky dne 26.8.2021

 

Pedagogické pracovnice ve třídách od 1.9.2021

Zajíčci: učitelky: Zelníčková Irena, Dostálová Ivana, as.pedagoga: Ludmila Chytilová

Ježečci: učitelky: Čechová Soňa, Fialová Pavlína, ředitelka: Gruntová Jana

Medvídci: učitelky: Olejárová Andrea, Tobiášová Radka - zástup, Vláčilová Zita 

Provozní zaměstnanci:

Kolavíková Jitka – domovnice, Hapaláková Markéta - uklízečka

Srovnalová Iva - provozář ŠJ, Rysová Jana - kuchařka, Polisová Petra - pracovník obchodního provozu

provoz MŠ od 6.15 do 16.15

JEŽEČCI od 6.15 do 16.15

ZAJÍČCI od 6.15 do 15.45 zbývající děti budou převedeny k Ježečkům

pátek na odpolední činnosti děti rozděleny mezi Ježečky a Medvídky

MEDVÍDCI od 6.15 do 15.45 zbývající děti budou převedeny k Ježečkům

 

Příchod dětí do MŠ nejpozději v 8.30, předškoláci (34 dětí) nejpozději v 8.00.

Rodiče nových dětí, které ještě neobdrželi čipy, budou zvonit na třídu Ježečků.

Rodiče nových dětí musí nahlásit počet čipů, 1 ks za 100,-Kč

 

Opatření ohledně COVID 19

Zákonný zástupce bude používat při vstupu do budovy roušku. Dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.

Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy

Vyskytnou-li se příznaky a jsou-li patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole a současně informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte jinou osobou rodiče, kteří mají zájem, aby dítě vyzvedávaly jiné osoby než zákonní zástupci, musí mít vyplněnou tuto listinu. Odevzdat vyplněné 1.den přítomnosti dítěte v mateřské škole učitelkám ve třídách.

Také i přihlášku na stravování. Novým dětem bude přidělen za účelem platby na účet variabilní symbol, který bude včas oznámen. Rodiče nových dětí také předají vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Dále jsme se s rodiči dohodli na zakoupení 3 pracovních sešitů pro předškolní děti (5-7 roků)

Matematika předškoláka Pracovní sešit pro 5 - 6 leté děti rozvíjející základy matematických představ pro přípravu dětí na matematiku v ZŠ.

Svět předškoláka Pracovní sešit pro 5 - 6 leté děti rozvíjející všeobecné vědomosti, příprava dětí na prvouku v ZŠ.

Písanka předškoláka Grafomotorická cvičení pro 5 - 6 leté děti s cílem jejich metodické přípravy na psaní v ZŠ.

Předběžná cena 100,-Kč, přesnou oznámíme až po zakoupení.

 

Finanční příspěvek do pokladny rodičů: 400,-Kč za školní rok na různé akce školy: kina, divadelní a jiná představení, dárečky, fotografie, výlety apod. Zaplatit ve školní jídelně u provozářky paní Srovnalové, vchod přes rampu od 13. do 25. září v době od 12.00 do 15.00 hod. Pak bude celková částka předána pokladní paní Sachové. Rodiče předškolních dětí ještě zaplatí částku za pracovní sešity.

 

Výše poplatků za předškolní vzdělávání činí 300,-Kč, hradit pouze převodem z účtu. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí (povinné předškolní vzdělávání).Nebude-li dítě navštěvovat z různých důvodů ani jeden den v měsíci,školné se snižuje na 150,-Kč. Pouze převodem z účtu.

Termín pro platby je do 20.v měsíci (např.za září do 20.září.).Možno sloučit obě platby(300 + 700= 1000).Nezapomeňte uvést variabilní symbol.

 

Stravné: platby,které hradí rodiče se rovnají pouze ceně potravin. Pouze převodem z účtu.

Finanční normativ pro děti 3-6leté

přesnídávka :8,-Kč,oběd:17,-Kč,svačina:8,-Kč,celkem na den 33,-Kč

zálohově převodem 700,-Kč měsíčně

Finanční normativ pro děti 7 leté(děti s OŠD)

přesnídávka :9,-Kč,oběd:21,-Kč,svačina:8,-Kč,celkem na den 38,-Kč

zálohově převodem 800,-Kč měsíčně

Odhlašování stravy ve třídách:

Pokud neodhlásíte stravu, tak jí budou mít děti přihlášenou.

V pondělí případné odhlášky do 7.00 hod.

V ostatní dny nejpozději do 12.45 hod(vždy předchozí den- např. na středu v úterý)

Možno telefonicky, na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

Pouze 1.den máte možnost si pro neodhlášenou stravu přijít, výdej okolo poledne.

 

Stanovení úplaty za prázdniny 2021

Stanovení úplaty pro děti,které o prázdninách docházely do MŠ

 • Měsíc červenec má 20 pracovních dnů. Provoz naší MŠ je v tomto měsíci omezen na 10 dní

  (1.-2.,7.-9.,12.-16.)

  Výše úplaty podle § 6 odst.4 vyhlášky č.14/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů , je za měsíc červenec stanovena na 150,-Kč.

  300 (výše úplaty):20(dny) x 10(dny provozu)

 • Měsíc srpen má 22 pracovních dnů. Provoz je v tomto měsíci omezen na 12 pracovních dnů

  16.-31.8.)

  Výše úplaty je v měsíci srpnu stanovena na 164,- (300 : 22 x 12)

 • Celkem za celé prázdniny 314,-Kč 

 • Stanovení úplaty pro děti,které o prázdninách nedocházely do MŠ

  zaplatí poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (dle vyhlášky nejméně ½ z celkové částky)

  červenec : 75,- Kč srpnu: 82,- Kč

 • Celkem za celé prázdniny 157,-Kč 

Přeplatky školného a stravného budou převodem vráceny v září a lednu.

V lednu obdrží zákonní zástupci potvrzení pro daňové účely za uhrazení úplaty za rok 2021.

 

Zástupci z řad rodičů:

Medvídci-paní Jana Tichá

Zajíčci-paní Veronika Gruntová

Ježečci-paní Zuzana Schneeweiss

 

Dětem připravte a dejte do skříněk:

Pláštěnku (bude k dispozici po celý rok a připravena ve skříňkách dětí.),převlečení na zahradu, popř.přezůvky na zahradu, přezůvky do třídy(pevné s patou bez černé podrážky), kapesník do bundičky na pobyt venku,1 krabička papírových kapesníků, kelímky určené k celodennímu pitnému režimu, pyžamo(mění se 1x za 14 dní). Z hygienických důvodů si prozatím děti v mateřské škole čistit zuby nebudou.

Prosíme, vše podepsat.

Prosíme rodiče, aby věci (ručníky, plavky, staré přezůvky aj.), které zůstaly ve školce za minulý školní rok, si vyzvedli v šatně Ježečků a spojovací chodbě.

 

účet MŠ a ŠJ: 181 806 299 / 0300

tel. MŠ a ŠJ: 585 947 304

www.stránky: mssenice.cz

email mateřské školy: mssenice@volny.cz

email školní kuchyně: sjmssenice@seznam.cz

Děkujeme, zaměstnanci MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str.3