Drobečková navigace

Úvod > O Mateřské škole > Aktuality a jidelníček > Úplata za předškolní vzdělávání o letních prázninách

Úplata za předškolní vzdělávání o letních práznináchDOPLNĚK KE SMĚRNICI KE STANOVENÍ ÚPLATY

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1.7. do 31.8.2021

 

Čl.1 - úvodní ustanovení

V souladu s § 6 ods.5 vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je ředitelka MŠ povinna pro kalendářní měsíc,

v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty,

která nepřesáhne poměrnou výši odpovídajícímu rozsahu omezení.

 

Čl.2 - výše úplaty v měsíci červenci a srpnu 2021

Stanovení úplaty pro děti docházejících o letních prázdninách

Měsíc červenec 2021 má 20 pracovních dnů. Provoz mateřské školy je omezen na 10 dnů(1.-2.,7.-9.,12.-16.).

Výše úplaty je v měsíci červenci stanovena na 150,-Kč   300(výše úplaty):20(dny)x10(dny provozu).

Měsíc srpen 2021 má 22 pracovních dnů. Provoz mateřské školy je omezen na 12 dnů (16.-31.8.).

Výše úplaty je v měsíci srpnu  stanovena na 164,-Kč        300(výše úplaty):22(dny)x12(dny provozu).

Stanovení úplaty pro děti, které o prázdninách nebudou do MŠ o letních prázdninách docházet.

Zaplatí poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (½ z celkové částky)

za červenec 75,- Kč, za srpen 82,- Kč, celkem 157,- Kč

 

Čl.3 - výše úplaty ve školním roce 2021/2022

Výše úplaty 300,- Kč za kalendářní měsíc zůstává.

Nezúčastní-li se dítě v měsíci ani jeden den předškolního vzdělávání: 150,-Kč

 

Za prázdniny si změňte trvalý příkaz plateb převodem z účtu podle toho, kdy bude vaše dítě mateřskou školu navštěvovat.

Případné přeplatky budou vráceny na účet. Děkuji.

 

Poznámka: mladším dětem, které se z důvodu nařízení vlády nemohly předškolního vzdělávání

v měsíci březnu a dubnu účastnit,  bude úplata za předškolní vzdělávání vrácena na účet v plně výši. 

 

V Senici na Hané, 20.4.2021     Gruntová Jana, ředitelka MŠ