Drobečková navigace

Úvod > O Mateřské škole > Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

vydal: Mateřská škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace

schválil: ředitelka školy Gruntová Jana

závaznost: kritéria jsou závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podmínkou pro přijetí je absolvování stanovených očkování s výjimkou u dětí předškolního věku (děti, které před zahájením docházky dovrší 5 let - u těchto dětí je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné).

kritérium č.1

k předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány uchazeči před nástupem školní docházky a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové obci.

kritérium č.2

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni uchazeči s trvalým pobytem ve spádových obcích Senice na Hané-Cakov-Odrlice

kritérium č.3

individuální situace uchazeče-mateřskou školu navštěvuje starší sourozenec, děti se hlásí k celodennímu provozu

Součástí je bodové hodnocení kritérií, podle kterých bude ředitelka postupovat při rozhodování dítěte o přijetí.

V Senici na Hané, 8.4.2020

Gruntová Jana, ředitelka mateřské školy